Công ty sửa nhà tại quận 11【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】

Công ty sửa nhà tại quận 11【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】

Công ty sửa nhà tại quận 11【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】

Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại quận 11 của Thành Đạt

Stt Hạng Mục DVT

Đơn Giá

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Liên hệ 0912.655.679
6 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Liên hệ 0912.655.679
7 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công tô tường Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công ốp len tường Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom Liên hệ 0912.655.679
6 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Liên hệ 0912.655.679
7 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Liên hệ 0912.655.679

Công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 tư vấn báo giá sửa nhà tại các xã, phường thuộc quận 11

1 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Hồng Bàng, Phường 1, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
2 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Minh Phụng, Phường 2, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
3 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Lạc Long Quân, Phường 3, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
4 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Thuận Kiều, Phường 4, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
5 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Lạc Long Quân, Phường 5, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
6 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Lê Đại Hành, Phường 6, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
7 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Lê Đại Hành, Phường 7, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
8 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Thái Phiên, Phường 8, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
9 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Minh Phụng, Phường 9, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
10 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Minh Phụng, Phường 10, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
11 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Bình Thới, Phường 11, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
12 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại 3 Tháng 2, Phường 12, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
13 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Lê Đại Hành, Phường 13, quận 11 Liên hệ 0912.655.679
14 Công ty sửa nhà Thành Đạt tư vấn báo giá sửa nhà tại Bình Thới, Phường 14, quận 11 Liên hệ 0912.655.679

==>> Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại quận 11 của Thành Đạt trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ điến công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11 theo hotline ☎️ 0912.655.67 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí…

Thông tin liên hệ công ty sửa nhà Thành Đạt tại quận 11

  • ☎️ Hotline: 0912.655.679
  • 🌍 Website: Dichvusonsuanha.com
  • 🏠 Địa chỉ công ty sửa nhà tại quận 11
  • 📧 Email: Sonsuanhathanhdat@gmail.com

Tham khảo bảng giá liên quan sửa nhà tại quận 11 của Thành Đạt

5/5 - (4 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Công ty sửa nhà tại Hà Nội【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Hà Nội【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại Hà Nội của Thành Đạt1.1 Công ty sửa...
Công ty sửa nhà tại Khánh Hoà【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Khánh Hoà【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại Khánh Hoà của Thành Đạt1.1 Công ty sửa...
Công ty sửa nhà tại Nha Trang【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Nha Trang【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại Nha Trang của Thành Đạt1.1 Công ty sửa...
Công ty sửa nhà tại Cam Ranh【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Cam Ranh【Hỗ trợ khách hàng miễn phí】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa nhà tại Cam Ranh của Thành Đạt1.1 Công ty sửa...