Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12【Bảo hành 2 năm】

Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12 của Thành Đạt

Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12【Bảo hành 2 năm】

Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12【Bảo hành 2 năm】

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa sắt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, cửa pano, cửa giả gỗ tại quận 12 của Thành Đạt

Stt

Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa sắt tại quận 12

Loại sắt

Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

1 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt thường hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt thường hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Mức giá từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
5 Dịch vụ  sửa chữa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Mức giá từ 940.000 – 1.140.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt, inox tại quận 12 của Thành Đạt

Stt

Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt tại quận 12

Loại sắt

Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

1 Dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Mức giá từ 890.000 – 1.090.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Mức giá từ 990.000 – 1.190.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 1.120.000 – 1.320.000 ₫/m²
5 Cửa cổng uốn nghệ thuật cửa cổng cắt CNC cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa sắt chung cư tại quận 12 Loại sắt Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12
1 Dịch vụ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Inox Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Inox Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Inox Mức giá từ 1.120.000 – 1.170.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Mức giá từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²
Inox Mức giá từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa lùa sắt hộp tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa sắt lùa tại quận 12 Loại sắt Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12
1 Dịch vụ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Mức giá từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt hộp tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt tại quận 12 Loại sắt Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12
1 Dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 690.000 – 890.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Mức giá từ 740.000 – 940.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Mức giá từ 840.000 – 1.040.000 ₫/m²
Sắt hoa sen Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
Sắt mạ kẽm Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²
Sắt hữu liên Mức giá từ 970.000 – 1.170.000 ₫/m²

Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo tại quận 12 của Thành Đạt

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan tại quận 12 Loại

Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

U 0.6mm – U 1mm (mạ màu) U 1,2mm – U 1,4mm (tĩnh điện)
1 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan trên 10m ² không lá Mức giá từ 320.000 – 510.000 ₫/m² Mức giá từ 660.000 – 860.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 390.000 – 580.000 ₫/m² Mức giá từ 730.000 – 930.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 8 – 9.9 m ² không lá Mức giá từ 340.000 – 530.000 ₫/m² Mức giá từ 680.000 – 880.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 410.000 – 600.000 ₫/m² Mức giá từ 750.000 – 950.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 7 – 7.9 m ² không lá Mức giá từ 360.000 – 550.000 ₫/m² Mức giá từ 700.000 – 900.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 430.000 – 620.000 ₫/m² Mức giá từ 770.000 – 970.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 6 – 6.9 m ² không lá Mức giá từ 380.000 – 570.000 ₫/m² Mức giá từ 720.000 – 920.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 450.000 – 640.000 ₫/m² Mức giá từ 790.000 – 990.000 ₫/m²
5 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 5 – 5.9 m ² không lá Mức giá từ 410.000 – 600.000 ₫/m² Mức giá từ 750.000 – 950.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 480.000 – 670.000 ₫/m² Mức giá từ 820.000 – 1.020.000 ₫/m²
6 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 4 – 4.9 m ² không lá Mức giá từ 460.000 – 650.000 ₫/m² Mức giá từ 800.000 – 1.000 ₫/m².000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 530.000 – 720.000 ₫/m² Mức giá từ 870.000 – 1.070.000 ₫/m²
7 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan từ 3 – 3.9 m ² không lá Mức giá từ 510.000 – 700.000 ₫/m² Mức giá từ 850.000 – 1.050.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 580.000 – 770.000 ₫/m² Mức giá từ 920.000 – 1.120.000 ₫/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox tại quận 12 Loại

Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

U 0.6mm – U 0.7mm (inox 304) U 0.8mm – U 1mm (inox 304)
1 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox trên 10m ² không lá Mức giá từ 1.600.000 – 1.750.000 ₫/m² Mức giá từ 1.900.000 – 2.150.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫/m² Mức giá từ 2.050.000 – 2.300.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox từ 8 – 9.9 m ² không lá Mức giá từ 1.650.000 – 1.800.000 ₫/m² Mức giá từ 1.950.000 – 2.300.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.800.000 – 1.950.000 ₫/m² Mức giá từ 2.100.000 – 2.450.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox từ 7 – 7.9 m ² không lá Mức giá từ 1.730.000 – 1.880.000 ₫/m² Mức giá từ 2.030.000 – 2.380.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫/m² Mức giá từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox từ 6 – 6.9 m ² không lá Mức giá từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫/m² Mức giá từ 2.050.000 – 2.400.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫/m² Mức giá từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫/m²
5 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox từ 5 – 5.9 m ² không lá Mức giá từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫/m² Mức giá từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 2.030.000 – 2.180.000 ₫/m² Mức giá từ 2.330.000 – 2.680.000 ₫/m²
6 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Inox từ 4 – 4.9 m ² không lá Mức giá từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫/m² Mức giá từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 2.050.000 – 2.200.000 ₫/m² Mức giá từ 2.350.000 – 2.700.000 ₫/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam tại quận 12 của Thành Đạt

Stt Hạng mục các dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam tại quận 12 Loại

Mức giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

U 1.2mm – U 1.4mm
1 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam trên 10m ² không lá Mức giá từ 950.000 – 1.050.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.100.000 – 1.200.000 ₫/m²
2 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 8 – 9.9 m ² không lá Mức giá từ 1.020.000 – 1.120.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫/m²
3 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 7 – 7.9 m ² không lá Mức giá từ 1.090.000 – 1.190.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.240.000 – 1.340.000 ₫/m²
4 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 6 – 6.9 m ² không lá Mức giá từ 1.160.000 – 1.260.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.310.000 – 1.410.000 ₫/m²
5 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 5 – 5.9 m ² không lá Mức giá từ 1.230.000 – 1.330.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.380.000 – 1.480.000 ₫/m²
6 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 4 – 4.9 m ² không lá Mức giá từ 1.300.000 – 1.400.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.450.000 – 1.550.000 ₫/m²
7 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam Mức giá từ 3 – 3.9 m ² không lá Mức giá từ 1.370.000 – 1.380.000 ₫/m²
Có lá Mức giá từ 1.520.000 – 1.530.000 ₫/m²
8 Dịch vụ sửa chữa cửa kéo Việt Nam dưới 3 m ² không lá Mức giá từ 4.000.000 – 4.300.000 ₫/bộ
Có lá Mức giá từ 4.500.000 – 4.800.000 ₫//bộ

Tư vấn và báo giá chi phí sửa chữa cửa sắt, Inox tại địa bàn quận 12 của Thành Đạt

Stt

Thành Đạt tư vấn báo giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại các xã, phường của quận 12

Hotline tư vấn báo giá sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12
1 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường An Phú Đông, Quận 12 Hotline 0912.655.679
2 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 Hotline 0912.655.679
3 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Hiệp Thành, Quận 12 Hotline 0912.655.679
4 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 Hotline 0912.655.679
5 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 Hotline 0912.655.679
6 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Hiệp Thành, Quận 12 Hotline 0912.655.679
7 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 Hotline 0912.655.679
8 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Thạnh Lộc, Quận 12 Hotline 0912.655.679
9 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Thạnh Xuân, Quận 12 Hotline 0912.655.679
10 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Tân Thới An, Quận 12 Hotline 0912.655.679
11 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 Hotline 0912.655.679

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12 của Thành Đạt trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0912.655.67 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Thành Đạt tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12

  • ☎️ Hotline 0912.655.679
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh ở tại quận 12
  • 🌍 Website: Dichvusonsuanha.com
  • 📧 Email: Sonsuanhathanhdat@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại quận 12 của Thành Đạt

5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Hà Nội【Bảo hành 2 năm】 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Hà Nội【Bảo hành 2 năm】
Mục Lục1 Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Hà Nội của Thành...
Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Vũng Tàu【Bảo hành 2 năm】 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Vũng Tàu【Bảo hành 2 năm】
Mục Lục1 Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Vũng Tàu của Thành...
Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Bà Rịa【Bảo hành 2 năm】 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Bà Rịa【Bảo hành 2 năm】
Mục Lục1 Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Bà Rịa của Thành...
Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Đồng Nai【Bảo hành 2 năm】 Dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Đồng Nai【Bảo hành 2 năm】
Mục Lục1 Bảng báo giá tham khảo dịch vụ sửa chữa cửa sắt, Inox tại Đồng Nai của Thành...